HIPO Víkend v Probulově - hipoterapie pro děti

Informace pro zájemce

Zájemce prosíme o vyplnění dotazníku, který naleznete zde

Počet míst je omezen. Vyplněním dotazníku a zaplacením zálohy ve výši 500 Kč považujeme Vaší účast za závaznou a bude potvrzena do naplnění kapacit.  Zálohu prosím uhraďte na účet, 245375847/0600, zpráva pro příjemce Jméno a příjmení dítěte. V případě naplněné kapacity bude záloha vrácena.

HipoVikend IV